Dziękujemy
za aplikację!

Teraz musisz uzbroić się w cierpliwość.

Czasami odpowiedź zajmuje nam kilka dni,
czasami 2 tygodnie. Wszystko zależy od tego czego
aktualnie chcą od nas ludzie, którzy nam płacą.