Lindt. Świątecznie

Co: packaging

Dla kogo: Lindt & Sprüngli

Kiedy: 2013